JOKER ARROYO, GINAMIT LAMANG UMANONG ‘DEODORANT’ o PAMPABANGO NG PALASYO SA BAHO NG DAP