GIIT NG PALASYO: DAP, LEGAL at HINDI LABAG SA 1987 KONSTITUSYON